Chính sách đổi-trả hàng hóa

Khi nhận được sản phẩm mua, khách hàng có trách nhiệm kiểm tra số lượng và chất lượng của hàng hóa. Mọi vấn đề về chất lượng hay số lượng hàng hóa nhận được, nếu có phát sinh, trong vòng 48 giờ sau khi nhận hàng, Quí Khách vui lòng liên hệ tổng đài của Công Ty tại Mỹ theo số (415) 666-2765 hoặc tại Canada theo số (604) 217-8238 để được giải quyết.

  • Trong vòng 7 ngày sau khi nhận được hàng: hàng chưa tháo hộp sử dụng: được trả hàng và hoàn tiền (refund)
  • Trong vòng 14 ngày sau khi nhận được hàng: hàng chưa tháo hộp sử dụng: chỉ được đổi hàng (exchange)
  • Trong vòng 14-30 ngày sau khi nhận được hàng: tùy thuộc vào tình huống thực tế, nếu Công Ty đồng ý nhận lại hàng thì Công Ty sẽ tính 25% Restocking Fee (phí lưu trữ lại hàng hóa vào kho)
  • Sau 30 ngày: Công Ty không giải quyết

Ngày nhận được hàng là ngày được tính theo số vận đơn (tracking number) của đơn hàng ghi “delivered” (đã giao).

Đối với các trường hợp hàng hóa được đổi-trả đã được Công Ty duyệt, mọi phí vận chuyển từ địa chỉ của Quí Khách về lại công ty sẽ do Quí khách tự chịu.

Công Ty không chịu trách nhiệm mọi tổn thất của hàng hóa (bể, móp méo, hư hại) trong quá trình hàng hóa đổi-trả vận chuyển về lại công ty.

Số tiền hoàn trả (refund) hoặc số tiền qui đổi hàng hoá (exchange) tuỳ thuộc vào:

  • Tình trạng hàng hóa nhận về
  • Số lượng hàng hoá gởi trả về

Hàng hoá đổi-trả cần phải gởi kèm hoá đơn mua hàng, và gởi tất cả sản phẩm khuyến mãi kèm theo. Sản phẩm đổi-trả gởi thiếu sẽ được qui đổi bằng giá gốc của sản phẩm khi chưa khuyến mãi (kể cả sản phẩm tặng)

Đối với hàng hóa gởi về Việt Nam, người thân của Quí Khách tại Việt Nam có thể liên hệ với tổng đài của chúng tôi tại Việt Nam theo số (028) 7300-4774, hoặc Quí Khách trực tiếp liên hệ với tổng đài tại Mỹ của chúng tôi theo số (415) 666-2765, hoặc số phone văn phòng tại Canada (604) 217-8238 để giải quyết các khiếu nại về hàng thiếu hoặc hàng hư, hàng hỏng. Chúng tôi sẽ gởi bổ sung (hàng thiếu), hoặc gởi bù (hàng hư/hỏng). Một số sản phẩm chúng tôi có sẵn tại Việt Nam thì có thể giao bổ sung/gởi bù ngay cho Quí Khách, nếu không có sẵn, chúng tôi sẽ chuyển từ Mỹ/Canada về nên sẽ mất một khoảng thời gian.

Chính sách đổi-trả hàng hóa sẽ được Công Ty thay đổi tùy tình hình thực tế mà không cần báo trước. Quí Khách muốn biết chính sách mới, vui lòng truy cập vào website của chúng tôi.